<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Sledujte nás

Informace k situaci v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR

Vážení soutěžící, 

bedlivě sledujeme situaci v souvislosti s výskytem koronaviru v České republice. Výběrové kolo proběhne dle plánu dne 8. 3. 2020 v Aquapalace Hotel Prague v Praze. V případě jakékoli změny vás budeme neprodleně informovat prostřednictvím elektronické pošty, dále na webových stránkách a sociálních sítích. V rámci celé se akce se budeme řídit doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Při výběrovém kole budou dodržována veškerá možná hygienická opatření, aby soutěž mohla bez komplikací proběhnout. 

Těšíme se na vás! Za realizační tým Iveta Nývltová – ředitelka soutěže Česko zpívá

Dne 4. 3. 2020, 13 hod