<We_can_help/>

What are you looking for?

<Good_things_happen/> Welcome to Conference

d

Copyright @ Select-themes

Sledujte nás

Image Alt
<Česko zpívá/>

Pravidla

CELOSTÁTNÍ PĚVECKÁ SOUTĚŽ PRO ZAČÍNAJÍCÍ ZPĚVÁKY S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ ČESKO ZPÍVÁ

Pravidla a podmínky účasti 13. ročníku soutěže ČESKO ZPÍVÁ 2020

 I. O SOUTĚŽI

ČESKO ZPÍVÁ je moderně pojatá celostátní soutěž ve zpěvu s mezinárodní účastí ze Slovenska, Polska, Ruska … Soutěže se mohou účastnit začínající neprofesionální zpěváci ve věku od 9 do 26 let.

Soutěž je rozdělena na 2 věkové kategorie, přičemž je u soutěžícího rozhodující věk k termínu Finále 2  (tj. k datu 3. 4. 2020 ).

 • Sólisté 9 – 14 let
 • Sólisté 15 – 26 let

Jedná se o soutěž čtyřkolovou: základní kolo, výběrové kolo, semifinále a finále.

Patronkou soutěže je česká sólová a muzikálová zpěvačka KAMILA NÝVLTOVÁ.

CO MŮŽE SOUTĚŽ ZAČÍNAJÍCÍM ZPĚVÁKŮM PŘINÉST?

 • Názor odborníků na jejich pěvecký výkon,
 • možnost zazpívat si na opravdovém jevišti za svitu reflektorů,
 • hodnotné ceny a dárky od partnerů,
 • originální kovanou sošku z dílny uměleckého kováře,
 • osobní setkání s osobnostmi české hudební scény,
 • poradenství v oblasti hudební produkce,
 • účast na společenských a kulturních akcích,
 • nové přátele.

 

II. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Soutěžící vyplní elektronickou přihlášku on-line, která je k dispozici na webu soutěže
www.ceskozpiva.cz. Údaje v elektronické přihlášce musí být pravdivé a úplné. Soutěžící je srozuměn s tím, že v případě jeho postupu ze základního kola budou informace o jeho osobě zveřejněny na webových stránkách a v dalších médiích v souvislosti se soutěží.

Soutěžící přiloží do formuláře JÍM NAZPÍVANOU SOUTĚŽNÍ PÍSEŇ, ta musí splňovat tyto podmínky:

 • bude nazpívaná v českém jazyce / rodném jazyce (soutěžící ze zahraničí),
 • její maximální délka nepřesáhne 3 minuty,
 • jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).

Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky zaplatí soutěžící do 5 pracovních dní na bankovní účet organizátora poplatek za zaregistrování do soutěže ve výši 390 Kč. V případě, že nebude poplatek zaplacen, pozbývá přihláška soutěžícího platnosti.

ÚDAJE PRO PLATBU

Číslo účtu: 20001-1305086399 / 0800 (Česká spořitelna)

Variabilní symbol: datum narození ve tvaru ddmmrrrr (např. 25. června 1998 = 25061998).
Pro snazší identifikaci platby uvede soutěžící do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Do 10 pracovních dní po přihlášení zašle produkce soutěže soutěžícímu na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce potvrzení o přihlášení a potvrzení přijetí poplatku za zaregistrování
do soutěže.

PRODLOUŽENÁ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO SOUTĚŽE JE 10. ÚNORA 2020 (včetně)

 

III. DALŠÍ PODMÍNKY ÚČASTI

Proti rozhodnutí poroty se nelze v žádném kole odvolat.

Změna písně v průběhu soutěže (jednotlivých soutěžních kol) je povolena. Soutěžící musí tuto změnu nahlásit před daným soutěžním kolem produkci soutěže a odevzdat vyplněný a podepsaný dodatek k licenční smlouvě s informacemi o písni.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání soutěžních kol.

Soutěžící, který se umístil v předchozích ročnících na 1. místě, se nesmí účastnit soutěže ve stejné věkové kategorii.

Soutěžící, který se umístil na 2. a 3. místě, se nesmí účastnit soutěže následující ročník ve stejné věkové kategorii.

 

IV. ZÁKLADNÍ KOLO

Základní kolo proběhne ve dnech 17. – 20. února 2020 (posunutý termín na základě prodloužené uzávěrky přihlášek). Ze všech přihlášených soutěžících, kteří splní podmínky soutěže, vybere odborná porota na základě zaslané soutěžní písně postupující soutěžící do výběrového kola.

Seznam soutěžících postupujících do výběrového kola bude zveřejněn na webu www.ceskozpiva.cz nejpozději 21. února 2020.

Dále bude soutěžící o svém postupu či nepostupu do výběrového kola informován na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 21. února 2020.

 

V. VÝBĚROVÉ KOLO

Výběrové kolo obou věkových kategorií se uskuteční jako casting (veřejný pro doprovod soutěžících) dne 8. března 2020* v Konferenčním centru Aquapalace Hotelu v Praze (Pražská 137, Čestlice (Praha-východ).
(*Z organizačních důvodů došlo ke změně termínu výběrového kola. Původní termín 9. března 2020).

Soutěžící při registraci do výběrového kola zaplatí v hotovosti poplatek ve výši 490 Kč a odevzdá vyplněnou licenční smlouvu, která je  volně  ke  stažení  na  webu www.ceskozpiva.cz.

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou svoji vybranou soutěžní píseň v českém jazyce nebo rodném jazyce (soutěžící ze zahraničí). Jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku na CD neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).

Vzhledem k předpokládanému počtu soutěžících bude mít každý soutěžící na svůj soutěžní pěvecký výkon cca 1,5 minuty (po 1,5 minutě bude podehrávka zvukaři stažena). Je dovolena úprava skladby oproti zaslané soutěžní písni (zkrácení předehry, vynechání sloky …).

Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

Porota bude hodnotit: celkový dojem (vystupování na jevišti, originalitu, styl oblečení, choreografii, kvalitu podehrávky nebo doprovodu, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.

Po zpracování výsledků hodnocení poroty bude seznam soutěžících postupujících do semifinále, cca 80 SEMIFINALISTŮ, zveřejněn na webu www.ceskozpiva.cz nejpozději 13. března 2020.

Dále bude soutěžící o svém postupu či nepostupu do semifinále informován na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 13. března 2020.

 

VI. SEMIFINÁLE

Semifinále obou věkových kategorií se uskuteční jako veřejný koncert dne 9. září 2020* ve Společenském centru UFFO v Trutnově.
(*Z důvodu mimořádné situace a opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí COVID-19 došlo ke změně termínu semifinálového kola. Původní termín 2. dubna 2020).

Soutěžící při registraci do semifinále zaplatí v hotovosti poplatek ve výši 590 Kč.

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou svoji vybranou soutěžní píseň v českém jazyce nebo rodném jazyce (soutěžící ze zahraničí). Jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku na CD neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).

Vzhledem k velkému počtu soutěžících bude mít každý soutěžící na svůj soutěžní pěvecký výkon
cca 2 minuty (po 2 minutách bude podehrávka zvukaři stažena). Je dovolena úprava skladby oproti zaslané soutěžní písni (zkrácení předehry, vynechání sloky …).

Soutěžící má povoleno využít přítomnost svých vokalistů, tanečníků a živého hudebního doprovodu (maximální počet 4).

Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

Porota bude hodnotit: celkový dojem (nástup na jeviště, odchod z jeviště, rozhovor s moderátorem, originalitu, styl oblečení, choreografii, kvalitu podehrávky nebo doprovodu, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.

Odborná porota vyhlásí soutěžící, kteří postoupí do finále, cca 10 FINALISTŮ z kategorie
Sólisté 9 – 14 let a cca 10 FINALISTŮ z kategorie Sólisté 15 – 26 let.

 

VII. FINÁLE 1
– kategorie Sólisté 9 – 14 let

Finále 1 kategorie Sólisté 9 – 14 let proběhne jako veřejný koncert dne 10. září 2020* ve Společenském centru UFFO v Trutnově.
(*Z důvodu mimořádné situace a opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí COVID-19 došlo ke změně termínu finálového kola. Původní termín 2. dubna 2020).

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou svoji vybranou soutěžní píseň v českém jazyce nebo rodném jazyce (soutěžící ze zahraničí) a dále druhou soutěžní píseň v libovolném jazyce. Jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku na CD neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).

Soutěžící má povoleno využít přítomnost svých vokalistů, tanečníků a živého hudebního doprovodu (maximální počet 4).

Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

Porota bude hodnotit: celkový dojem (nástup na jeviště, odchod z jeviště, rozhovor
s moderátorem, originalitu, styl oblečení, choreografii, kvalitu podehrávky nebo doprovodu, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.

V kategorii budou porotou oceněna první tři místa. Další cenu udělí diváci v sále.

 

VIII. FINÁLE 2
– kategorie Sólisté 15 – 26 let

Finále 2 kategorie Sólisté 15 – 26 let proběhne jako veřejný koncert dne 10. září 2020
ve Společenském centru UFFO v Trutnově
.
(*Z důvodu mimořádné situace a opatření vlády ČR v souvislosti s nemocí COVID-19 došlo ke změně termínu finálového kola. Původní termín 3. dubna 2020).

Soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou svoji vybranou soutěžní píseň v českém jazyce nebo rodném jazyce (soutěžící ze zahraničí). Jako hudební podklad lze použít hudební nástroj nebo hudební podehrávku na CD neobsahující zpěv (povoleny jsou nahrané vokály či sbor).

Soutěžící má povoleno využít přítomnost svých vokalistů, tanečníků a živého hudebního doprovodu (maximální počet 4).

Dále soutěžící zazpívá živě před odbornou porotou finálovou píseň s hudebním doprovodem (zajištěným organizátorem soutěže). Soutěžící si zvolí tuto píseň z nabídky finálových písní. Nabídka bude obsahovat 30 skladeb (českých i zahraničních). Finalisté se v závěru semifinále po vyhlášení jejich postupu do finále domluví mezi sebou a s organizátory na výběru svých finálových písní (žádná ze soutěžních písní z nabídky nesmí ve finále zaznít dvakrát, v případě shodného výběru písně rozhodne náhodný los). Před finálem proběhne generální zkouška
s hudebním doprovodem
.

Všem soutěžícím bude poskytnuta profesionální hudební zvuková technika včetně odposlechů.

Porota bude hodnotit: celkový dojem (nástup na jeviště, odchod z jeviště, rozhovor
s moderátorem, originalitu, styl oblečení, choreografii, kvalitu podehrávky nebo doprovodu, výběr a podání písně) a především KVALITU ZPĚVU.

V kategorii budou oceněna porotou první tři místa. Další cenu udělí diváci v sále, mediální a VIP porota složená ze zástupců partnerů soutěže.

 

IX. POROTA

Pěvecké výkony ve všech soutěžních kolech hodnotí odborná porota složená z producentů, manažerů, hudebních profesionálů a celebrit.

V předchozích ročnících v porotě zasedli např.: zpěvačka a patronka soutěže Kamila Nývltová, zpěváci Petr Bende, Bohouš Josef, Jan Bendig, Tomáš Savka, Marian Vojtko,  Zdeněk Podhůrský, Josef Vágner, zpěvačky Leona Machálková, Renata Drössler, Olga Lounová, Marcela Březinová, hudební producent Milan Herman, filmový režisér Tomáš Magnusek, muzikant a dirigent Ota Balage, hudební dramaturgové Českého rozhlasu a další.